• Betala enkelt med Klarna
  • Snabba leveranser
  • Fri frakt från 499

KÖPEVILLKOR

Inledning

Avtalsparter: Dessa köpevillkor (nedan kallat ”Villkoren”) gäller mellan Dalafest AB med organisationsnummer 559471-8024 (nedan kallad ”Säljaren” och refererad till som ”vi”, ”vår”, ”oss”) och den person som beställer varor (nedan kallad ”Kunden” och refererad till som ”du”, ”din”, ”dig”) som vi tillhandahåller genom denna Webbutik som tillhör oss (härefter kallad ”Webbutiken”). Kunden och Säljaren är nedan gemensamt benämnda ”Parterna” och var för sig som ”Part”.

Åldersgräns: I samband med beställning av varor via Webbutiken intygar du som Kund att du är minst 18 år gammal och att du självständigt kan ingå rättsligt bindande avtal med oss. 

Behandling av personuppgifter: När du köper varor från oss via vår Webbutik, behöver vi behandla dina personuppgifter för att kunna fullfölja våra skyldigheter enligt avtalet, exempelvis för att kunna leverera varorna till dig och erbjuda dig god service (rättslig grund för behandlingen av personuppgifterna: avtal). Din integritet är viktig för oss och vi behandlar personuppgifter i enlighet med GDPR. Genom att ingå avtal med oss eller kontakta oss, ger du oss även ett allmänt förhandstillstånd och samtycke till att vi anlitar underbiträden på så sätt om beskrivits i vår integritetspolicy. Mer information om vår behandling av personuppgifter finns att läsa i vår integritetspolicy: Letscelebrate.se/sv/page/integritetspolicy

Godkännande av allmänna villkor: Genom att göra en beställning via Webbutiken, intygar du att du har läst dessa Villkor, att du godkänner Villkoren samt att du åtar dig skyldighet att följa dem.

Beställning av varor

Beställning: Beställning sker enbart via vår Webbutik. Vi tar inte emot beställningar via telefon eller mail.

Användarkonto: När du som köpare genomför en beställning, skapas automatiskt ett användarkonto till dig. Inloggningsuppgifterna till användarkontot skickas till din registrerade e-postadress. Du kan även välja att själv starta ett användarkonto före genomförandet av en beställning. I samband med detta, godkänner du våra allmänna villkor. Du ansvarar för att registrera korrekta person- och kontaktuppgifter.

Bindande avtal: När du skickar iväg en order genom att klicka på ”Bekräfta köp” i kassan, åtar du dig en skyldighet att betala för varorna. Vi ingår ett bindande avtal om köp, först när vi skickar en orderbekräftelse till dig via e-post.  

Elektronisk kommunikation: Genom att ingå detta avtal med oss samtycker du till att orderbekräftelse, ånger-/reklamationsblankett skickas till dig via e-post, till den e-postadress du anger i samband med beställningen. 

Priser och leverans

Pris: De aktuella priserna för varorna anges i respektive produktsida. I det angivna priset ingår moms. Samtliga angivna priser är i SEK. I kassan anges det totala beloppet som du ska betala för ordern, samt frakt och moms som redovisas separat. Priset som anges i samband med beställningen är det priset som gäller för köpet. Vi har rätt att fritt ändra priserna som är publicerade på Webbplatsen från tid till annan. 

Leveranstid: Vår leveranstid ligger för närvarande på 1–2 dagar. 

Hävning av köp vid leveransförsening: Kunden har alltid rätt att häva köpet vid leveransförseningar. Det kan finnas tillfällen som gör det omöjligt för oss att fullfölja beställningen, till exempel om vår leverantör inte kan fullfölja sitt åtagande till oss. Kontakta vår kundservice om du önskar häva ditt köp: order@letscelebrate.se

Frakt för leverans inom Sverige: Vi har en enhetsfrakt på 49 SEK
Mindre paket levereras direkt i din brevlåda och större paket kommer till Postnords utlämningsställe.
Väljer du hemleverans, kostar det 119 SEK

Frakt för leverans till Finland: Frakten till Finland kostar 10€.
* Vi skickar ej till Åland

Vi har ingen grossistförsäljning och vi kan inte skicka momsfritt inom EU för företag.

Outlösta paket: Du ska lösa ut paket inom den tid som anges på aviseringen. För varor som inte hämtas ut i tid och som returneras till oss, förbehåller vi oss rätten att ta ut en extra avgift på 250 SEK.

Betalningsalternativ

Klarnas betalningsalternativ: Tillsammans med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden, erbjuder vi följande betalningsalternativ där betalningen görs direkt till Klarna:

  • Banköverföring: Ditt konto debiteras omedelbart efter att beställningen har lagts.

Webbplatsen använder sig av 3D–Secure. Du hittar mer information om Klarna här och kan läsa deras olika villkor via följande länk: https://www.klarna.com/se/villkor/

För att kunna erbjuda en uppsättning av olika betalningsalternativ behöver vi dela dina person-, kontakt- och orderuppgifter med leverantören av respektive betaltjänst. Vi rekommenderar dig att läsa vår Integritetspolicy: https://letscelebrate.se/sv/page/privacy-polcy

Behandlingen av dina personuppgifter regleras i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR), samt Klarnas integritetspolicy som du kan läsa via följande länk: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/sv_se/privacy

Ångerrätt

Ångerrätt: Du har som kund hos oss i egenskap av konsument 14 dagars ångerrätt, vilket innebär att du har rätt att ångra din köpta vara utan att ange skäl för detta inom 14 dagar från mottagandet av varan. Du har rätt att öppna förpackningen för att undersöka varan, för att fastställa varans funktioner och egenskaper. 

Utövande av ångerrätt: Meddelande om utövande av ångerrätt ska lämnas till oss inom 14 dagar från att du mottagit din leverans. Om du vill utöva din ångerrätt, ska du skriftligen informera oss om det via e-post: order@letscelebrate.se eller per post till följande adress:
Dalafest AB
Rommevägen 87
78463 Borlänge

Om du väljer att utnyttja din ångerrätt, ska varorna bli returnerade till oss, på valfritt sätt och väl emballerade, senast inom 14 dagar från den dag du meddelat oss att du vill utöva din ångerrätt. 

Returfrakt: Du ansvarar för returkostnaderna vid utövande av ångerrätt. Vi kan skicka dig en retursedel om du begär det, och då lämnar du in paketet på samma ställe som du hämtade paketet på. Returfrakten kostar vid sådana fall 49 SEK inom Sverige. Kostnaden för returfrakten för andra länder är densamma som den vanliga frakten i respektive land kostar. Alternativet är att du löser returfrakten själv, men då måste paketet skickas direkt till oss som företagspaket. Varorna ska returneras i gott oförändrat skick och väl emballerade. Vi har inte möjlighet att hämta ut paket på utlämningsställe. Returer som skickas mot efterkrav/postförskott löses ej ut.

Returadress:
Dalafest AB
Rommevägen 87
784 63 Borlänge


Återbetalning vid utövad ångerrätt: Om ångerrätten är tillämplig och du inte begär en ny vara, kommer vi att återbetala ordersumman för de returnerade varorna. Leveranskostnader (ej returfrakt) återbetalas enbart om kunden returnerar hela ordern. Vi kan även istället makulera fakturan inom sju (7) dagar från det datum som den returnerade varan mottagits. Återbetalning ska ske skyndsamt och inom 14 dagar räknat från den dag du meddelade oss att du utövar ångerrätten. Vi har dock rätt att genomföra återbetalningen först efter att vi mottagit varorna eller efter att du bevisar för oss att varorna har returnerats. Återbetalningen sker på samma sätt som vid betalningen. Om en värdeminskning har inträffat på grund av din hantering av de returnerade varorna, har vi rätt att göra avdrag/debitera för värdeminskningen.

Reklamation 

Reklamation: Konsumenter har rätt att reklamera fel eller brister i varor inom tre (3) år räknat från mottagandet av varan, under förutsättning att konsumenten meddelar säljaren om felet eller bristen inom skälig tid efter att det upptäckts. Om en reklamation görs inom två (2) månader från det att konsumenten upptäck felet, anses reklamationen alltid ha inkommit inom skälig tid. 

Du ska meddela fraktskador till oss för att vi ska kunna göra en reklamation mot leverantören.
Detta bör ske inom skälig tid.

Om en vara skulle defekt eller fellevererad kontakta oss på order@letscelebrate.se så hjälper vi dig. Avhjälpandet ska ske inom skälig tid. Säljaren har alltid rätt att laga eller omleverera en vara utan att behöva motivera detta. Vi kan ersätta dig med en ny felfri vara alternativt återbetalar er för varan, samt skickar dig en returfraktsedel för den felaktiga varan. Vi står för alla kostnader inklusive returfrakt när det gäller skadat eller felaktigt gods vid godkänd reklamation. Vid fel av väsentlig betydelse kan Köparen ha rätt att häva. Du kan vid reklamation även kräva skadestånd oavsett om varan är omlevererad, lagad, nedsänkt i pris eller om köpet helt är hävt.

Vid en eventuell tvist som löses av antingen Allmänna reklamationsnämnden (ARN)(www.arn.se) i Sverige eller European Commission Online Dispute Resolution (EU ODR)(ec.europa.eu/consumers/odr), följer vi alltid ARN eller EU ODR:s rekommendationer.

Återbetalning: Vid reklamation där kund ej begär ny vara kommer vi återbetala ordersumman eller makulera fakturan inom sju (7) dagar från det datum som den returnerade varan mottagits. Återbetalning sker genom samma metod som du använde vid betalningstillfället, om inte annat särskilt avtalas mellan oss. 

Reservationer och friskrivningar

Felstavningar och felaktiga beskrivningar: Vi reserverar oss för eventuella innehållsfel och felskrivningar som vi ansvarar för, avseende informationen som framgår i Webbutiken såsom exempelvis felaktiga priser, produktbeskrivningar, lagerstatus m.m.  eller innehållsfel och felskrivningar som förekommer på andra webbplatser, sociala medier m.m. som avser de tjänster/varor som vi tillhandahåller eller vår verksamhet, och vi förbehåller oss rätten att korrigera upptäckta fel. 

Leverans: Leverans sker till den leveransadress som du anger vid beställningstillfället eller till ett postombud i närheten. Vi kan inte hållas ansvariga för om ditt paket inte når fram till dig på grund av att du har angett fel adress, stavat fel eller liknande. 

Reservationer: Det kan förekomma otillgängliga och slutsålda varor på Webbplatsen. Om en viss vara som du har beställt inte finns lager, kommer du att bli kontaktad av oss. Vi kommer även att återbetala dig för eventuell betalning som du har gjort avseende sådan vara. 

Bilder: Vi jobbar hårt med våra bilder för att återge färgen på ett korrekt sätt. Du informeras härmed om att färger och nyanser kan skilja sig åt mellan bild och verklighet.

Tredje Parts tjänster m.m.: Vi ansvarar inte för Tredje Parts applikationer, plugin, tjänster eller liknande. Vi ansvarar inte heller för externa länkar eller innehållet i externa länkar som förekommer i Webbplatsen. 

Friskrivning: Vi friskriver oss härmed från allt ansvar, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lagstiftning. Du godkänner härmed att vi inte kan hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador och/eller förluster som uppstår för dig eller tredje part, oavsett hur skadan uppstår. Denna friskrivning begränsar dock inte vårt ansvar i större utsträckning än vad som är tillåtet enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. 

Befrielsegrunder: Parterna är befriade från skadeståndsansvar gentemot den andre Parten, om fullgörandet av avtalsförpliktelser hindras på grund av situation av force majeure-karaktär såsom exempelvis, men inte begränsat till, epidemi, pandemi, myndighetsbeslut, strejk, eldsvåda, krig, mobilisering, naturkatastrofer eller andra omständigheter som ligger utanför Parts kontroll och vars följder Part inte skäligen kunnat undvika eller övervinna. När hindret upphör, ska förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt.

Bestämmelses ogiltighet: Om någon bestämmelse i dessa Villkor skulle konstateras vara ogiltig av ARN, EU ODR, allmän domstol eller skiljedom, ska det inte påverka giltigheten eller tolkningen av de övriga bestämmelserna. Istället ska, om möjligt, en ny bestämmelse formuleras i ljuset av och syftet med den ogiltiga bestämmelsen.

Immateriella rättigheter

Vi äger samtliga immateriella rättigheter, upphovsrätt och varumärkesrätt med anknytning till vår Webbutik, de varor som vi tillhandahåller samt Dalafest AB (med undantag för eventuellt innehåll som ägs av våra licensgivare). Vi överför eller överlåter inte några immateriella rättigheter till dig med anledning av detta avtal. Om du önskar använda eller låna våra bilder i egenskap av privatperson, för ditt eget privata bruk, måste du skicka en förfrågan till oss via e-post: order@letscelebrate.se. All användning av innehållet från Webbplatsen kräver vårt föregående skriftliga godkännande i varje enskilt fall. För företag är det inte tillåtet att använda våra bilder.

Genom att ingå Avtal med oss, garanterar du att du inte ska: reproducera, återutsända, sprida, sälja, distribuera, mångfaldiga, kopiera, publicera, skriva ut, cirkulera eller kommersiellt exploatera innehållet från Webbutiken på något sätt utan vårat föregående skriftliga samtycke i varje enskilt fall. Det är inte tillåtet att använda bilder, texter eller annat material som tillhör oss eller våra licensgivare i samfund, organisationer, näringsverksamhet eller i andra kommersiella syften. Det anses utgöra ett väsentligt avtalsbrott att bryta mot denna klausul. 

Cookiepolicy

Webbutiken använder cookies och genom dessa kan vi få information om din användning av plattformen, lokaliseringsuppgifter och annan användarinformation som tillhandahålls via bland annat en trafikmätningsleverantör. Mer information om hur Webbplats använder cookies finns att läsa i vår cookiepolicy: https://letscelebrate.se/sv/page/cookies

Ändringar m.m.

Villkorsändringar: Vi har rätt att när som helst uppdatera och ändra dessa Villkor vid behov. Exempelvis kan det ske för att förtydliga innehållet, vid erbjudandet av nya varor eller tjänster, om det är påkallat på grund av lagändring, myndighetsbeslut, förordningar eller om det är påkallat av tekniska- eller säkerhetsmässiga skäl. Eventuella ändringar träder i kraft i samband med att ändringarna har blivit publicerade i Webbutiken och behöver inte meddelas i förväg, såvida inte ändringarna väsentligen påverkar dina rättigheter eller i övrigt kräver ditt samtycke.

Om ändringarna väsentligen påverkar dina rättigheter eller i övrigt kräver ditt samtycke, träder sådana villkorsändringar ikraft trettio (30) dagar efter att de har kommunicerats till dig. Om du fortsätter att använda de tjänster vi tillhandahåller trettio (30) dagar efter att ändringarna har kommunicerats till dig, innebär det att du godkänner de uppdaterade villkoren. Den senaste versionen finns alltid publicerad på vår Webbutiken.

Webbutiken: Vi har rätt att när som helst fritt ändra Webbutikens design, layout, innehåll, funktioner och liknande, utan att meddela det i förväg. Detta gäller även om sådana ändringar innebär ändrad användarupplevelse.

Tjänster: Vi har rätt att när som helst, utan föregående meddelande därom, erbjuda nya tjänster, förändra utbudet av våra varor och rätt att upphöra med tillhandahållandet av varorna och/eller Webbutiken. 

Lagval och tvistelösning

Tillämplig lag: Dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och rätt. 

Alternativ tvistelösningsmetod: Tvister som uppstår mellan dig och oss ska i första hand försöka lösas internt. Du har alltid rätt att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN, www.arn.se, postadress: Allmänna Reklamationsnämnden Box 174, 101 23 Stockholm), som erbjuder en alternativ tvistlösning vid konsumenttvister. 

Dessutom kan du lämna klagomål online genom EU-kommissionens digitala plattform för medling i tvister (EU ODR) via följande länk: ec.europa.eu/consumers/odr. Du har även rätt att kontakta konsumentombudsmannen (ko.se).

Allmän domstol: Om vi inte kommer fram till en lösning av tvisten genom någon alternativ tvistelösningsmetod, kan tvisten bli prövad och slutligt avgjord av allmän domstol i Sverige, såvida inte annat följer av tvingande lagstiftning. 

Företagsuppgifter 
Firma: Dalafest AB
Org. nr: 559471-8024

Postadress: 
Dalafest AB
Rommevägen 87
78463 Borlänge

E-post: order@letscelebrate.se